Yandal Bilgileri

Yöneylem Araştırması, Üretim Planlama ve Kontrol olmak üzere iki yandal program vardır.                              

Yöneylem Araştırması                        

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İşletme, Ekonometri, İstatistik, Matematik bölümlerinden başvurulabilmektedir. Aşağıdaki derslerden 6 zorunlu 2 seçmeli olmak üzere toplam 8 ders alınacaktır. Toplam kredi 24'dir.               

 

Zorunlu  

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Kredi
ENM202 Yöneylem Araştırması I 4+0 6
ENM305 Yöneylem Araştırması II 4+0 6
ENM306 Yöneylem araştırması III 3+0 5
ENM208 Mühendislik İstatistiği 3+0 5
ISG401 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2+0 2
ISG402 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2+0 2

 

Seçmeli               

Ders Kodu Ders Adı Kredi  AKTS Kredi
ENM316 Benzetim 3+0 5
ENM351 Proje Yönetimi 3+0 4
ENM356 İstatistiksel Veri Analizi 3+0 4
ENM357 Zaman Serileri ve Tahmin 3+0 4
ENM407 Kalite Planlama ve Kontrol 3+0 5
ENM450 Karar Analizi 3+0 4
ENM451 Matematiksel Modeller 3+0 4
ENM457 Benzetim Dilleri 3+0 4
ENM469 Yöneylem Araştırmasında Özel Konular 3+0 4

                                                                                                                                                      

 

Üretim Planlama Ve Kontrol                           

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İşletme bölümlerinden başvurulabilmektedir. Kontenjan her yarıyıl için 2'dir. Aşağıdaki derslerden 6 zorunlu 2 seçmeli olmak üzere toplam 8 ders alınacaktır. Toplam kredi 24'dir.

 

Zorunlu                      

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Kredi
ENM312 Üretim Planlama ve Stok Kontrol 4+0 6
ENM403 Üretim Sistemleri 3+0 5
ENM202 Yöneylem Araştırması I 4+0 6
ENM322 İş Etüdü 3+0 5
ISG401 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2+0 2
ISG402 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2+0 2

 

Seçmeli                    

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Kredi
ENM215 Maliyet Analizi 3+0 4
ENM307 Mühendislik Ekonomisi 3+0 4
ENM316 Benzetim 3+0 5
ENM317 Tesis Planlama 3+0 5
ENM321 İnsan Mühendisliği 3+0 5
ENM407 Kalite Planlama ve Kontrol 3+0 5
ENM369 İş Analizi ve Değerlendirme 3+0 4
ENM453 Çizelgeleme 3+0 4
ENM454 Bilgisayarla Bütünleşik Üretim Sistemleri 3+0 4
ENM455 Üretim Dağıtım Sistemleri Planlaması 3+0 4
ENM460 Üretim Bilgi Sistemleri 3+0 4
ENM467 Stok Yönetimi 3+0 4
ENM470 Modern Üretim Sistemlerinde Özel Konular 3+0 4