Misyon-Vizyon

Misyon

Öğrencilere, üretim ve hizmet sistemlerinde karşılaşılabilecek problemlerin analizi ve çözümüne yönelik bilimsel yöntemleri; küresel ve sistematik düşünce, çok disiplinli takım çalışması, etik, sosyal ve çevresel değerlere bağlılık anlayışıyla sunmaktır.

Vizyon

Lisans öğrencilerine üretim ve hizmet sistemlerini tasarlama, planlama, uygulama ve iyileştirme, teknolojiyi yakından takip etme, teknolojiye katkıda bulunma, çok boyutlu ve küresel düşünebilme, ulusal ve uluslararası akademik dünyada çalışabilme, takım çalışmasına yatkınlık, liderlik ve sürekli iyileştirme için karar alabilme yeteneklerini kazandırmaktır.

 

background image