Eğitim Amaçları ve Kazanımları

Program Amaçları

Amaç: Mezunlarımıza; imalat ve hizmet sistemlerinde tasarım, planlama, uygulama, geliştirme ve yönetme, teknolojiyi yakından takip ederek ulusal teknolojinin gelişimine katkıda bulunma, yenilikçi, bütünsel ve çok yönlü bakış açısıyla, yurt içi ve yurt dışı akademik ve iş dünyasında etkin roller alma, takım çalışmasına yatkınlık, liderlik kavramıyla bütünleşme ve sürekli iyileşme için etkin kararlar alma yeteneğini kazandırmaktır. Mezunlarımız; imalat ve hizmet sistemlerinde maliyet bilinciyle, verimlilik odaklı, tasarım, planlama, uygulama, geliştirme ve yönetim çalışmalarını, teknolojiyi yakından takip ederek ve ulusal teknolojinin gelişimine katkıda bulunarak yaparlar.Tüm sistemlere sistem yaklaşımı, stratejik ve bütünsel bakış açısıyla bakarak, karşılaştıkları problemleri çözmede endüstri mühendisliği bilgi ve becerilerini yenilikçi ve çok yönlü düşünceyle kullanırlar, sürekli iyileştirme için etkin kararlar alırlar. Yurtiçi ve yurtdışında akademik ve iş dünyasında çalışırlar, bireysel ve takım çalışması anlayışı içinde liderlik özelliklerine sahip olurlar.

Program Çıktıları

Bölümümüzün program çıktıları aşağıda verilmiştir.

a. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini endüstri mühendisliği problemlerine uygulama, deney yapma ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama, sistem ya da süreci tasarımlama becerisine sahip olmak,
b. Karmaşık tasarım problemlerini, ekonomiklik, verimlilik, çevre ve sosyal etkileri dikkate alarak mesleki ve etik bilinci ile ilgili standartlar ve sınırlamalara uygun olarak çözebilecek teorik ve pratik bilgilerine sahip olmak,
c. Yaratıcı ve sürekli değişen koşullara uyabilen (gelişmeye açık), irdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olmak,
d. Çok disiplinli takımların elemanı olarak görev alabilen, takım içerisinde teknik konularda etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma özelliğine sahip olmak.

 

background image