Bölüm Stratejik Planı

SWOT ANALİZİ

Güçlü Yanlarımız

-Geniş bir akademik kadromuzun bulunması

-Çeyrek yüzyılı aşkın geçmişimizin olması

-Etkin bir teorik altyapımızın olması

-Akredite bir eğitim kurumu olmamız

-Mezunlarımızla ilişkilerimizin artarak devam ediyor olması.

Zayıf Yanlarımız

-Asistan sayımızın yetersiz olması

-Teoriyle pratiği etkin şekilde harmanlayamamak

-Sektörel yazılım uygulamalarının yetersizliği.

- Mezunlarımızla bireysel bazda etkin bir iletişimizin olmasına rağmen, kurumsal bazda etkin bir iletişim ağımızın bulunmaması.

Tehditler

-Sektörel gelişmelere paralel gelişme gösterememek.

-Büyükşehir üniversitesi olmamamız nedeniyle yakın gelecekte kadro sıkıntısı yaşanacak olması.

Fırsatlar

-Teorik ve pratik altyapımızın daha da güncellenerek Sanayi 4.0‘ı kucaklayacak ve yaşayacak mühendislerin yetiştirilmesi.

-Bürokrasideki muhtemel gelişmeler doğrultusunda etkin Kamu-Üniversite işbirliğinin sağlanması

 

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Stratejik Planı