Bölüm Hakkında

Genel Bilgi

Endüstri Mühendisliği insan, zaman, para, hammadde gibi kıt kaynaklardan oluşan sistemlerin tasarımından, gelişimine, iyileştirilmesine, işletilmesine kadar olan süreçle ilgilenir. Endüstri Mühendisliği'nin temel amacı, bu sistemlerin gelişiminin her aşamasında, çeşitli bilimsel metotları kullanarak verimliliği ve üretkenliği artırmaktır.


Bölümümüz

Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1977–1978 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi bünyesinde İşletme Mühendisliği olarak eğitim-öğretim faaliyetine başlamış, 1982 yılında 2809 sayılı kanun ile kurulan Gazi Üniversitesi’ne bağlanarak Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde Endüstri Mühendisliği Bölümü olarak Normal Öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 2010 yılında Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin ayrılmasının ardından Mühendislik Fakültesi bünyesinde hizmet veren Bölümümüz sürdürmekte olduğu %30 İngilizce programına ek olarak, 2014-2015 güz yarıyılından itibaren %100 İngilizce programına da başlamıştır. 

Bölümümüzde, insan-makina sistemlerinin tasarımı, üretim ve hizmet sistemlerinin iyileştirilmesi ve mühendislik faaliyetlerinin bilimsel yönetimi için mühendislik analizini içeren bir eğitim programı vardır. Programımızın eğitim amaçları imalat ve hizmet sektörleri ile ilgili mesleki faaliyetlerde verimliliği ve etkinliği sağlayacak becerileri kazandırmak; insan, makine, malzeme, bilgi vb. üretim kaynaklarının tasarımı, planlanması, organizasyonu ve uygulamasını gerçekleştirecek, gelişmelere açık, irdeleme ve objektif karar verebilme yeteneğine sahip, kalitenin sürekli iyileştirilmesi için etkin kararlar alabilecek, araştırıcı, takım çalışmasına yatkın, teknik konularda etkin iletişim kurabilen ve mesleğinde öncülük edebilecek mühendisleri yetiştirmektedir. Bu amaçla lisans programında, bahsedilen konular öğrencilere ayrı ayrı dersler halinde bilgisayar destekli olarak verilmektedir. Ayrıca, verilen bilgilerin pratikte kullanımını amaçlayan her biri 20 işgününden oluşan iki yaz stajı yaptırılmaktadır.

Bölümümüzde ayrıca, bilgisayar laboratuarları, esnek imalat sistemleri laboratuarı, insan mühendisliği laboratuarı ve optimizasyon laboratuarı olmak üzere 5 adet laboratuar bulunmaktadır. Toplam 70 bilgisayar bulunan bilgisayar laboratuarlarında programımızda bulunan tüm derslerin bilgisayar uygulamaları yapılmakta olup, öğrenciler bu laboratuarları randevu alarak kendi çalışmaları için de kullanabilmektedir. Esnek imalat sistemleri laboratuarında iki CNC makinesi, bir taşıyıcı konveyör sistemi ve üç robot kolu bulunmaktadır. PLC kontrollü bu hatta çeşitli endüstri mühendisliği uygulamaları yapılmaktadır. İnsan mühendisliği laboratuvarında çevresel ölçüm cihazları ve antropometri setleri bulunmaktadır. 

Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olanlar; imalat ve hizmet sistemlerinin, üretim planlama, kalite kontrol, pazarlama, insan kaynakları, araştırma-geliştirme bölümlerinde, kamu kuruluşlarında (Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, Bakanlıklar vb. gibi) uzman, uzman yardımcısı, müfettiş olarak ve iş danışmanlığı alanlarında çalışabilmektedirler.