Program Çıktıları - Endüstri Mühendisliği Bölümü
Program Çıktıları

Bölümümüzün program çıktıları aşağıda verilmiştir.

a. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini endüstri mühendisliği problemlerine uygulama, deney yapma ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama, sistem ya da süreci tasarımlama becerisine sahip olmak,
b. Karmaşık tasarım problemlerini, ekonomiklik, verimlilik, çevre ve sosyal etkileri dikkate alarak mesleki ve etik bilinci ile ilgili standartlar ve sınırlamalara uygun olarak çözebilecek teorik ve pratik bilgilerine sahip olmak,
c. Yaratıcı ve sürekli değişen koşullara uyabilen (gelişmeye açık), irdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olmak,
d. Çok disiplinli takımların elemanı olarak görev alabilen, takım içerisinde teknik konularda etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma özelliğine sahip olmak.