Program Amaçları - Endüstri Mühendisliği Bölümü
Program Amaçları

Amaç: Mezunlarımıza; imalat ve hizmet sistemlerinde tasarım, planlama, uygulama, geliştirme ve yönetme, teknolojiyi yakından takip ederek ulusal teknolojinin gelişimine katkıda bulunma, yenilikçi, bütünsel ve çok yönlü bakış açısıyla, yurt içi ve yurt dışı akademik ve iş dünyasında etkin roller alma, takım çalışmasına yatkınlık, liderlik kavramıyla bütünleşme ve sürekli iyileşme için etkin kararlar alma yeteneğini kazandırmaktır.

Programın eğitim amaçları şu şekildedir;

 

Mezunlarımız,

** İmalat ve hizmet sistemlerinde maliyet bilinciyle, verimlilik odaklı, tasarım, planlama, uygulama, geliştirme ve yönetim çalışmalarını, teknolojiyi yakından takip ederek ve ulusal teknolojinin gelişimine katkıda bulunarak yaparlar.

** Tüm sistemlere sistem yaklaşımı, stratejik ve bütünsel bakış açısıyla bakarak, karşılaştıkları problemleri çözmede endüstri mühendisliği bilgi ve becerilerini yenilikçi ve çok yönlü düşünceyle kullanırlar, sürekli iyileştirme için etkin kararlar alırlar.

** Yurtiçi ve yurtdışında akademik ve iş dünyasında çalışırlar, bireysel ve takım çalışması anlayışı içinde liderlik özelliklerine sahip olurlar.