Lisansüstü Zorunlu ve Seçmeli Dersler - Endüstri Mühendisliği Bölümü
Lisansüstü Zorunlu ve Seçmeli Dersler

Aşağıdaki zorunlu derslerden Yüksek Lisans Programında 2 (iki) ders alınması zorunludur.

 

Yüksek Lisans Zorunlu Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

5071307

Doğrusal Optimizasyon

5091307

Üretim Sistemleri Planlaması

5101307

Tedarik Zinciri Yönetimi

5431307

Sezgisel Optimizasyon

 

Aşağıdaki zorunlu derslerden Doktora Programında 2 (iki) ders alınması zorunludur.

 

Doktora Zorunlu Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

5251307

Şebeke Optimizasyonu

5331307

Sıralama Çizelgeleme

5341307

Stokastik Prosesler

5401307

Doğrusal Olmayan Optimizasyon

5511307

Lojistik Yönetimi