Lisans Üstü Dersleri - Endüstri Mühendisliği Bölümü
Lisans Üstü Dersleri

LİSANSÜSTÜ DERSLER

 
   

ENM 505 Proje Yönetimi

(3+0) 3

ENM 507 Doğrusal Optimizasyon

(3+0) 3

ENM 508 Kesikli Optimizasyon

(3+0) 3

ENM 509 Üretim Sistemleri Planlaması

(3+0) 3

ENM 510 Tedarik Zinciri Yönetimi

(3+0) 3

ENM 511 Sistem Simülasyonu

(3+0) 3

ENM 514 Sistem Güvenilirliği

(3+0) 3

ENM 517 Zaman Serileri Analizi ve Tahmin Teknikleri

(3+0) 3

ENM 518 Üretim Yönetimi Sistemleri

(3+0) 3

ENM 519 İleri Mühendislik Ekonomisi

(3+0) 3

ENM 520 Stok Teorisi

(3+0) 3

ENM 521 Olasılıklı Analiz

(3+0) 3

ENM 522 İnsan Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri

(3+0) 3

ENM 523 Graf Teorisi

(3+0) 3

ENM 525 Şebeke Optimizasyonu

(3+0) 3

ENM 530 İleri Tesis Planlaması

(3+0) 3

ENM 533 Sıralama ve Çizelgeleme

(3+0) 3

ENM 534 Stokastik Prosesler

(3+0) 3

ENM 540 Doğrusal Olmayan Optimizasyon

(3+0) 3

ENM 542 Yöneylem Araştırmasında Grup Çalışması

(3+0) 3

ENM 543 Sezgisel Optimizasyon

(3+0) 3

ENM 544 Karar Analizleri

(3+0) 3

ENM 546 Deney Tasarımı

(3+0) 3

ENM 547 Bulanık Küme Teorisi

(3+0) 3

ENM 548 Üretim Yönetimi Sistemleri

(3+0) 3

ENM 549 Toplam Kalite Yönetimi

(3+0) 3

ENM 550 Çok Amaçlı Optimizasyon

(3+0) 3

ENM 551 Lojistik Yönetimi

(3+0) 3

ENM 552 Bilgi Sistemleri

(3+0) 3

ENM 555 Depolama ve Dağıtım Sistemleri

(3+0) 3

ENM 556 Modern İmalat Sistemlerinde Özel Konular

(3+0) 3

ENM 557 Çok Ölçütlü Karar Verme

(3+0) 3

ENM 558 Bilgi Keşfi

(3+0) 3

 

Derslerin her biri 3 kredidir.

Derslerin her biri 7,5 AKTS kredisine sahiptir.