Güncel Lisans Eğitim Müfredatı (%30 İngilizce)

 

Lisans eğitim-öğretim süresi, birinci yılı İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 5 yıldır. Eğitim-öğretim süresi boyunca alınması gereken toplam ders adedinin %30 u İngilizce olarak verilmektedir. 

Bölümden mezun olmak için tamamlanması gereken kredi sayısı giriş yılı farketmeksizin bütün öğrenciler için 240 AKTS'dir. 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERSLERİ

 

1. LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

Ders kodu

Ders Adı(1)

Öğretim Dili(2)

Kategori (Kredi (AKTS))(3)

Temel Bilim Eğitimi(4)

Mesleki/ Teknik Dersler

Mesleki/ Teknik Seçmeli Dersler

Diğer(5)

1. Yarıyıl

FIZ103

Fizik I

Türkçe

6

     

MATH101

Calculus I (Matematik I)

İngilizce

6

     

KIM103

Kimya

Türkçe

6

     

KIM151

Kimya Laboratuvarı

Türkçe

2

     

ME103

Computer Aided Technical Drawing (Bilgisayar Destekli Teknik Resim)

İngilizce

 

5

   

ENG103

İngilizce I

İngilizce

     

3

TAR101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türkçe

     

2

2. Yarıyıl

ENM104

Bilgisayar Programlama I

Türkçe

 

6

   

ENM106

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Türkçe

 

5

   

PHYS104

Physics II (Fizik II)

İngilizce

6

     

FIZ156

Fizik Laboratuvarı

Türkçe

2

     

MAT102

Matematik II

Türkçe

6

     

ENG104

İngilizce II

İngilizce

     

3

TAR102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türkçe

     

2

3. Yarıyıl

ENM201

Bilgisayar Programlama II

(Önşart ENM104)

Türkçe

 

6

   

IE205

Linear Algebra (Lineer Cebir)

İngilizce

 

5

   

IE207

Probability (Olasılık)

İngilizce

 

5

   

ENM211

Genel Ekonomi

Türkçe

 

3

   

IE223

Material Science (Malzeme Bilimi)

İngilizce

 

4

   

MAT201

Diferansiyel Denklemler

İngilizce

5

     

ENG203

Akademik İngilizce I (ACADEMIC ENGLISH I)

İngilizce

     

3

TÜR101

Türk Dili I

Türkçe

     

2

4. Yarıyıl

IE202

Operations Research I (Yöneylem Araştırması I)

(Önşart ENM205)

İngilizce

 

6

   

ENM208

Mühendislik İstatistiği

(Önşart IE207)

Türkçe

 

5

   

IE224

Manufacturing Process (İmal Usülleri)

İngilizce

 

4

   

IE226

Cost Analysis (Maliyet Analizi)

İngilizce

 

5

   

ADS

Alan Dışı Seçmeli Dersi

Türkçe

     

2

ENG204

Akademik İngilizce II (ACADEMIC ENGLISH II)

İngilizce

     

3

TÜR102

Türk Dili II

Türkçe

     

2

5. Yarıyıl

ENM305

Yöneylem Araştırması II

(Önşart ENM202)

Türkçe

 

5

   

ENM307

Mühendislik Ekonomisi

Türkçe

 

4

   

ENM317

Tesis Planlama

Türkçe

 

4

   

ENM319

Bilimsel Araştırma Teknikleri (ÖD)

Türkçe

 

3

   

ENM323

Ergonomi

Türkçe

 

5

   

T/MS

Teknik Seçmeli Ders

Türkçe

   

4

 

T/MOS

Teknik Olmayan Seçmeli Ders

Türkçe

     

3

ENM301

Staj I

Türkçe

 

2

   

6. Yarıyıl

ENM306

Yöneylem Araştırması III

(Önşart ENM207)

Türkçe

 

4

   

ENM312

Üretim Planlama ve Stok Kontrolü

Türkçe

 

5

   

ENM316

Benzetim

(Önşart ENM104, ENM208)

Türkçe

 

5

   

ENM324

Süreç Yönetimi

Türkçe

 

5

   

ENM326

Veritabanı Yönetim Sistemleri

(Önşart ENM201)

Türkçe

 

4

   

T/MS

Teknik Seçmeli Ders

Türkçe

   

4

 

T/MOS

Teknik Olmayan Seçmeli Ders

Türkçe

     

3

7. Yarıyıl

ENM407

Kalite Planlama ve Kontrol

(Önşart ENM208)

Türkçe

 

5

   

ENM409

Üretim Sistemleri Analizi ve Yönetimi

(Önşart ENM312)

Türkçe

 

6

   

ENM411

Endüstri Mühendisliğinde Tasarım I (ÖD)

Türkçe

 

8

   

T/MS

Teknik Seçmeli Ders

Türkçe

   

4

 

T/MS

Teknik Seçmeli Ders

Türkçe

   

4

 

ISG401

İş Sağlığı ve Güvenliği I

Türkçe

     

2

ENM401

Staj II

Türkçe

 

2

   

8. Yarıyıl

ENM412

Endüstri Mühendisliğinde Tasarım II (ÖD)

(Önşart ENM411)

Türkçe

 

8

   

ENM414

Yönetim Bilişim Sistemleri

Türkçe

 

5

   

T/MS

Teknik Seçmeli Ders

Türkçe

   

4

 

T/MS

Teknik Seçmeli Ders

Türkçe

   

4

 

T/MS

Teknik Seçmeli Ders

Türkçe

   

4

 

ADS

Alan Dışı Seçmeli Dersi

Türkçe

     

2

ISG402

İş Sağlığı ve Güvenliği II

Türkçe

     

2

PROGRAMDAKİ KATEGORİ TOPLAMLARI

39

139

28

34

Mezuniyet için Toplam Kredi/AKTS

 

240

TOPLAMLARIN GENEL TOPLAMDAKİ YÜZDESİ

16,2

57,9

11,7

14,2

Toplamlar bu satırlardan en az birini sağlamalıdır.(6)

En düşük kredi/AKTS kredisi

       

En düşük yüzde

%60

%10

 

2. SEÇMELİ LİSANS DERSLERİ​

2.1. TEKNİK SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ

 

Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kategorisi

Kredi

AKTS

Ön Koşullar

Teorik

Uygulama

Laboratuvar

Toplam

5-6

ENM 219

Elektrik Devreleri ve Kontrol

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

5-6

 

ENM 351

Proje Yönetimi

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

5-6

ENM 356

İstatistiksel Veri Analizi

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

5-6

ENM 357

Zaman Serileri ve Tahmin

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

5-6

ENM 360

Finans Yönetimi

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

5-6

ENM 364

Yapılabilirlik Analizi

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

5-6

ENM 365

Hizmet Sistemleri

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

5-6

ENM 370

Veri Madenciliği

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

5-6

ENM 375

Nümerik Metotlar

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

5-6

ENM 376

Ayrık Matematik

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

7-8

ENM 406

Sistem Analizi ve Tasarımı

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

7-8

ENM 450

Karar Analizi

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

7-8

ENM 453

Çizelgeleme

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

7-8

ENM 454

Bilgisayarla Bütünleşik İmalat Sistemleri

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

7-8

ENM 455

Üretim-Dağıtım Sistemleri Planlaması

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

7-8

ENM 456

Yatırım Yönetimi

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

7-8

ENM 457

Benzetim Dilleri

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

7-8

ENM 458

Para ve Banka

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

7-8

ENM 459

Bakım Planlaması

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

7-8

ENM 460

Üretim Bilgi Sistemleri

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

7-8

ENM 462

Bulanık Küme Teorisi

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

7-8

ENM 463

Kalite Yönetimi

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

7-8

ENM 464

Karar Destek Sistemleri

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

7-8

ENM 465

Sistem Güvenilirliği

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

7-8

ENM 466

Uluslararası Finans

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

7-8

ENM 467

Stok Yönetimi

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

7-8

ENM 468

Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

7-8

ENM 469

Yöneylem Araştırmasında Özel Konular

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

7-8

ENM 470

Modern Üretim Sistemlerinde Özel Konular

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

7-8

ENM 472

Verimlilik Yönetimi

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

7-8

ENM 474

Stratejik Yönetim

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

7-8

ENM476

Malzeme Taşıma ve Depolama Sistemleri

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

7-8

ENM 477

Ürün Tasarımı ve Geliştirme

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

7-8

ENM 479

Birleşimsel Eniyileme

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

7-8

ENM 480

Matematiksel Modelleme

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

7-8

ENM 481

Sezgisel Yöntemler

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

7-8

ENM 482

Montaj Hatları

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

7-8

ENM 483

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik

Teknik Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

 

2.2. TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ 

Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kategorisi

Kredi

AKTS

Ön Koşullar

Teorik

Uygulama

Laboratuvar

Toplam

5-6

ENM 353

İnsan Kaynakları Yönetimi

Teknik Olmayan Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

5-6

ENM 355

İşletme Yönetimi

Teknik Olmayan Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

5-6

ENM 361

Pazarlama

Teknik Olmayan Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

5-6

ENM 363

Teknoloji Yönetimi

Teknik Olmayan Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

5-6

ENM 371

Çevre Yönetim Sistemleri

Teknik Olmayan Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

5-6

ENM 372

Girişimcilik

Teknik Olmayan Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-

5-6

ENM 373

Performans Değerlendirme ve Yönetimi

Teknik Olmayan Seçmeli Ders

3

0

0

3

4

-