Lisans Dersleri

Lisans eğitim-öğretim süresi, birinci yılı İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 5 yıldır. Eğitim-öğretim süresi boyunca alınması gereken toplam ders adedinin %30 u İngilizce olarak verilmektedir. Ders programında ikinci sınıf ikinci yarıyılda 1, dördüncü sınıf ikinci yarıyılda 1 sosyal seçmeli ders, üçüncü sınıf birinci yarıyılda 2, ikinci yarıyılda 1 olmak üzere toplam 3, dördüncü sınıf birinci yarıyılda 3 ve ikinci yarıyılda 3 olmak üzere toplam 6 teknik seçmeli ders bulunmaktadır.

Bölümden mezun olmak için tamamlanması gereken kredi sayıları İçin Tıklayınız.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERSLERİ

 

LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

Ders Kodu Dersler Teorik Uygulama Kredi AKTS Kredi Ön Şart
1. Dönem          
MM 103 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 2 1 3 5
FIZ 103 Fizik I 4 0 4 6
MAT 101E Matematik I 4 0 4 6
ING 103 İngilizce I 3 0 3 3
TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
KIM 103 Kimya 4 0 4 6
KIM 151 Kimya Laboratuvarı 0 2 1 2
             
2. Dönem          
ENM 106 Endüstri Mühendisliğine Giriş 3 0 3 6
ENF 106 Temel Bilgisayar Bilimleri ve C/C++ Programlama Dili 2 2 3 5
FIZ 104E Fizik II 4 0 4 6
FIZ 156 Fizik Laboratuvarı 0 2 1 2
MAT 102 Matematik II 4 0 4 6
ING 104 İngilizce II 3 0 3 3
TAR 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
             
3. Dönem          
ENM 223 Malzeme Bilgisi 2 1 3 4
ENM 207 Olasılık 3 0 3 5
ENM 211 Genel Ekonomi 3 0 3 4
ENM 205 Lineer Cebir 3 0 3 5
ENM 215 Maliyet Analizi 3 0 3 4
ENM 219 Elektrik Devreleri ve Kontrol 2 0 2 3
TUR 101 Türk Dili I 2 0 2 2
ING 203 Akademik İngilizce I 3 0 3 3
             
4. Dönem          
ENM 224 İmal Usulleri 2 1 3 4  
ENM 202 Yöneylem Araştırması I 4 0 4 6 ENM 205
ENM 208 Mühendislik İstatistiği 3 0 3 5  
ENM 206 Diferansiyel Denklemler 3 0 3 4  
MM 226 Mühendislik Mekaniği 3 0 3 4 FİZ 103
*** Sosyal Seçmeli Ders 2 0 2 2  
TUR 102 Türk Dili II 2 0 2 2  
ING 204 Akademik İngilizce II 3 0 3 3  
             
5. Dönem          
ENM 305 Yöneylem Araştırması II 4 0 4 6 ENM 202
ENM 307 Mühendislik Ekonomisi 3 0 3 4  
ENM 321 İnsan Mühendisliği 3 0 3 5  
ENM 317 Tesis Planlama 3 0 3 5  
*** Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 4  
*** Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 4  
ENM 200 Staj I         2*  
             
6. Dönem           
ENM 306 Yöneylem Araştırması III 3 0 3 5 ENM 207
ENM 312 Üretim Plan. ve Stok Kontrolü 4 0 4 6  
ENM 316 Benzetim 3 0 3 5 ENF 106, ENM 208
ENM 322 İş Etüdü 3 0 3 5  
ENM 344 Seminer (ÖD) 2 2 3 5  
*** Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 4  
             
7. Dönem         &
ENM 403 Üretim Sistemleri 3 0 3 5
ENM 407 Kalite Planlama ve Kontrol 3 0 3 5
ISG 401 İş Sağlığı ve Güvenliği 1 2 0 2 2
ENM 443 Araştırma Projesi (ÖD) 2 2 3 4
*** Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 4
*** Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 4
*** Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 4
ENM 300 Staj II        2*
           
8. Dönem          
ENM 404 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 0 3 4  
ENM 406 Sistem Analizi ve Tasarımı 2 0 2 4  
ISG 402 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 2 0 2 2  
ENM 444 Bitirme Ödevi (ÖD) 1 3 3 4 ENM 443
*** Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 4  
*** Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 4  
*** Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 4  
*** Sosyal Seçmeli Ders 3 0 3 4  

 

& ENM 202, ENM 208, ENM 312, ENM 316, ENM 317, ENM 322 derslerinin en az ikisinden başarılı olmak.

* AKTS'ye göre yapılan her çalışmanın kredilendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle kredisiz tüm derslere 2 AKTS kredisi önerilmiştir.

 

SEÇMELİ LİSANS DERSLERİ

SOSYAL SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ

 

2. SINIF DERSLERİ (3. YY yok ; 4. YY 1 Sos. Seç. Ders)

ENM 250 İş Hukuku (2-0) 2

ENM 251 Endüstriyel Psikoloji (2-0) 2

ENM 252 Davranış Bilimleri (2-0) 2

ENM 253 Sanat Tarihi (2-0) 2

ENM 254 Halkla İlişkiler (2-0) 2

ENM 255 Müzik Tarihi (2-0) 2

 

4. SINIF DERSLERİ (7. YY yok ; 8. YY 1 Sos. Seç. Ders)

SS 472 Çevre Sorunları (3-0) 3

SS 472 Konuşma Becerileri (3-0) 3

SS 472 Genel Biyoloji (3-0) 3

SS 472 Bilimsel Araştırma Teknikleri (3-0) 3

SS 472 Şirketler Hukuku (3-0) 3

SS 472 Felsefeye Giriş (3-0) 3

SS 472 Klasik Mantık (3-0) 3

SS 472 Psikolojiye Giriş (3-0) 3

SS 472 Uygarlık Tarihi (3-0) 3

SS 472 Siyaset Bilimi (3-0) 3

SS 472 Sosyal Politika (3-0) 3

SS 472 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (3-0) 3

SS 472 Uluslararası Hukuk (3-0) 3

SS 472 Uluslararası Politika (3-0) 3

SS 472 İktisat Tarihi (3-0) 3

SS 472 Sosyoloji (3-0) 3

SS 472 Çağdaş Siyasi Akımlar (3-0) 3

SS 472 Dünya Ekonomisi (3-0) 3

 

TEKNİK SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ

 

3. SINIF DERSLERİ (5. YY 2 Tek. Seç. Ders ; 6. YY 1 Tek. Seç. Ders)

ENM 350 Sistem Bilimi ve Kontrolü (3-0) 3

ENM 351 Proje Yönetimi (3-0) 3

ENM 352 Veri Yapıları (3-0) 3

ENM 353 İnsan Kaynakları Yönetimi (3-0) 3

ENM 355 İşletme Yönetimi (3-0) 3

ENM 356 İstatistiksel Veri Analizi (3-0) 3

ENM 357 Zaman Serileri ve Tahmin (3-0) 3

ENM 358 Nümerik Analiz (3-0) 3

ENM 359 Programlama Dilleri (3-0) 3

ENM 360 Finans Yönetimi (3-0) 3

ENM 361 Pazarlama (3-0) 3

ENM 363 Teknoloji Yönetimi (3-0) 3

ENM 364 Yapılabilirlik Analizi (3-0) 3

ENM 369 İş Analizi ve Değerlendirme (3-0) 3

ENM 370 Veri Madenciliği (3-0) 3

ENM 371 Çevre Yönetim Sistemi (3-0) 3

ENM 372 Girişimcilik (3-0) 3

ENM 373 Performans Değerlendirme ve Yönetimi (3-0) 3

ENM 374 Endüstri Mühendisliği Yazılım Uygulamaları (3-0) 3

 

4. SINIF DERSLERİ (7. YY 3 Tek. Seç. Ders ; 8. YY 3 Tek. Seç. Ders)

ENM 450 Karar Analizi (3-0) 3

ENM 451 Matematiksel Modeller (3-0) 3

ENM 452 Hizmet Sistemleri (3-0) 3

ENM 453 Çizelgeleme (3-0) 3

ENM 454 Bilgisayarla Bütünleşik İmalat Sistemleri (3-0) 3

ENM 455 Üretim-Dağıtım Sistemleri Planlaması (3-0) 3

ENM 456 Yatırım Yönetimi (3-0) 3

ENM 457 Benzetim Dilleri (3-0) 3

ENM 458 Para ve Banka (3-0) 3

ENM 459 Bakım Planlaması (3-0) 3

ENM 460 Üretim Bilgi Sistemleri (3-0) 3

ENM 461 Uzman Sistemler (3-0) 3

ENM 462 Bulanık Küme Teorisi (3-0) 3

ENM 463 Kalite Yönetimi (3-0) 3

ENM 464 Karar Destek Sistemleri (3-0) 3

ENM 465 Sistem Güvenilirliği (3-0) 3

ENM 466 Uluslararası Finans (3-0) 3

ENM 467 Stok Yönetimi (3-0) 3

ENM 468 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular (3-0) 3

ENM 469 Yöneylem Araştırmasında Özel Konular (3-0) 3

ENM 470 Modern Üretim Sistemlerinde Özel Konular (3-0) 3

ENM 471 İş Sağlığı ve Güvenliği (3-0) 3

ENM 472 Verimlilik Yönetimi (3-0) 3

ENM 474 Stratejik Yönetim (3-0) 3

ENM 476 Malzeme Taşıma ve Depolama Sistemleri (3-0) 3

ENM 477 Ürün Tasarımı ve Geliştirme (3-0) 3

ENM 478 Mühendislik Etiği (3-0) 3

ENM 479 Birleşimsel Eniyileme (3-0) 3