Kamu ve özel sektörde görev yapan mezunlarımız
02 Temmuz 2014 12:02

 

Güçlü bir Akademik kadro desteğinde yürütülen Programımız, Akademik olarak Ülkemizin pek çok Üniversitesinin endüstri mühendisliği bölümlerine lisansüstü eğitim-öğretim (Yüksek Lisans, Doktora) hizmetini vermektedir. Bölümümüz, yıllar itibariyle bu üniversitelerin ilgili bölümlerine yüzlerce öğretim elemanı yetiştirmiştir. Bunların bazıları; Atatürk, Gaziantep, Selçuk, Necmettin Erbakan, Kırıkkale, Karaelmas, Kastamonu, Hitit, Karadeniz Teknik, Erzurum Teknik, Yıldırım Bayezit, Pamukkale, Dumlupınar, Fırat, Erciyes, Tunceli, Bitlis Eren, Bayburt, 19 Mayıs, Abdullah Gül, Abant İzzet Baysal, Başkent, Atılım Üniversiteleridir. Yine, Kara Harp Okulu’nun hem öğretim elemanlarının yetiştirilmesi hem de lisans ve yüksek lisans programlarına destek verilmektedir. Ayrıca, Azerbaycan, İran, Irak, Filistin gibi ülkelerin öğrencilerine uluslararası düzeyde lisansüstü eğitim verilmektedir.

Tablo 1 ve Şekil 1, Gazi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının Kamu ve Özel Sektöre göre çalıştıkları pozisyonlara göre sayılarını ifade etmektedir. Gerek kamu gerekse özel sektörde çalışan Gazi Endüstri Mühendislerinin önemli pozisyonlarda çalıştıkları gözlenmektedir. Ancak, burada verilen bilgiler ulaşılabilen sınırlı bir veri kümesinden oluşmaktadır.

Şekil 2, Kamu Sektöründeki kurumlar bazında Endüstri Mühendisi Sayılarını ve sayılar içinde Gazi Mezunu Endüstri Mühendislerini kapsamaktadır. Türkiye’nin 5 Kamu Kurumu’nda çalışan endüstri mühendisi sayıları dikkate alındığında, bunların %34,91’i Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olduğu görülmektedir.

Yine Şekil 3 ise, Özel Sektördeki Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunu ve Diğer Endüstri Mühendisi Sayılarını göstermekte olup, bu oran Türkiye’nin çok önemli stratejik tesisleri arasında yer alan 7 tesis için %20.71 seviyesindedir.

Bu veriler incelendiğinde; Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün ülkemiz yüksek öğretim kurumlarının Endüstri Mühendisliği Bölümleri arasında kalite yönünden hem teori hem de uygulama bazında önemli bir yer aldığının göstergesidir. Ülkemiz Kamu Kuruluşlarında çalışan her 3 Endüstri Mühendisinden 1’i ve ülkemiz sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan her 5 Endüstri Mühendisinden 1’i Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur diyebiliriz.

 

TABLOLAR VE ŞEKİLLER İÇİN TIKLAYINIZ