Bölüm Stratejik Planı

SWOT ANALİZİ

Güçlü Yanlarımız

-Geniş bir akademik kadromuzun bulunması

-Çeyrek yüzyılı aşkın geçmişimizin olması

-Etkin bir teorik altyapımızın olması

-Akredite bir eğitim kurumu olmamız

-Mezunlarımızla ilişkilerimizin artarak devam ediyor olması.

Zayıf Yanlarımız

-Asistan sayımızın yetersiz olması

-Teoriyle pratiği etkin şekilde harmanlayamamak

-Sektörel yazılım uygulamalarının yetersizliği.

- Mezunlarımızla bireysel bazda etkin bir iletişimizin olmasına rağmen, kurumsal bazda etkin bir iletişim ağımızın bulunmaması.

Tehditler

-Sektörel gelişmelere paralel gelişme gösterememek.

-Büyükşehir üniversitesi olmamamız nedeniyle yakın gelecekte kadro sıkıntısı yaşanacak olması.

Fırsatlar

-Teorik ve pratik altyapımızın daha da güncellenerek Sanayi 4.0‘ı kucaklayacak ve yaşayacak mühendislerin yetiştirilmesi.

-Bürokrasideki muhtemel gelişmeler doğrultusunda etkin Kamu-Üniversite işbirliğinin sağlanması

 

AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ – 1

Gazi Üniversitesi kültürü ve değerlerini koruyarak ve etkin iletişim sağlayarak, idari ve akademik süreçlerde uygulamak

 

HEDEFLER

Hedef -1 : GÜ kültür ve değerlerinin öğrenci, öğretim üyesi ve idari personele aktarılması için mekanizmaların güçlendirilmesi

              Faaliyet 1: Üniversite ve bölüm tarihi hakkında bilinçlendirici aktivitelerin yapılması ve bunun paydaşlarla paylaşılması

              Faaliyet 2: Bölüm hafızasını oluşturacak dinamik arşiv yapısı oluşturmak

 

Hedef -2 : Mezunlarla iletişimin ve ilişkilerin geliştirilip, sürekli kılınması

              Faaliyet 1: Mezunlarımızla etki iletişim halinde olabilmek için gerekli ve sürdürülebilir platformların oluşturulması

              Faaliyet 2: Bölüm mezunlarımız ve mevcut topluluklar ile ilişkileri güçlendirmek

              Faaliyet 3: Mevcut öğrencilerimiz ile mezunlar arasında sahada kullanılan güncel bilgi ve becerilen aktarılmasını sağlayarak mezun olacak öğrencilerimizi geleceğe ve sektörlere daha hazır kılmak.

 

Hedef -3 : Bölümümüz kurumsal kültürünün etkin biçimde paylaşılması

             Faaliyet 1: Bölüm kurumsal kültürünün aramıza katılan yeni öğrencilerimize dönem başında aktarılması  

             Faaliyet 2: Dönem sonunda mezunlarımızla öğrencilerimizi bir araya getiren aktivitelerin düzenlenmesi

             Faaliyet 3: Mezuniyet durumunda olan öğrencilerin bölüm kurumsal kültüründen ne kadar etkilendikleriyle ilgili anket düzenlenmesi.

 

PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ

Hedef 1 için ölçütler; Faaliyet 1 için yapılan aktivitelerin sayısı

Hedef 2 için ölçütler; Faaliyet 1’de yer alan platformun oluşturulmuş olması ve platformdan faydalanan öğrenci sayısı

Hedef 2 için ölçütler; Faaliyet 3’te gerçekleştirilen anket çalışmasından yüksek seviyede bilinç sonucu çıkması.

 

AMAÇ – 2

Bölümü geleceğe taşıyacak akademisyen sayısının arttırılması

 

HEDEFLER

Hedef -1 : Başarılı öğrencilerin akademisyenliğe yönlendirilmesi 

                Faaliyet 1: Öğrencilerin yaptığı çalışmaları akademik aktivitelere uygun hale getirmek.

                Faaliyet 2: Çalışma yapan öğrencilerin akademik organizasyonlara katılımını teşvik etmek

 

Hedef -2 : Kadro ihtiyacına uygun olarak, sanayi ve diğer sektörlerde çalışan ve deneyim sahibi olan mühendislerin akademisyenliğe yönlendirilmesi

                Faaliyet 1: Akademisyenlik hakkında seminer ve eğitimler düzenlemek

 

Performans Ölçütleri

Hedef 1 için ölçütler; Faaliyet 2’de yer alan başlıktaki yayın ve katılım sayısı

Hedef 2 için ölçütler; Faaliyet 1’de planlanan seminer ve eğitim sayısı

 

AMAÇ – 3

Teknik altyapının güçlendirilmesi

 

HEDEFLER

Hedef -1 : Laboratuvar altyapısının “Endüstri4.0” yeni sanayi devrimi konseptine uygun güncellenmesi

               Faaliyet 1: Sanayide kullanılan üretimsel ve yönetimsel yazılımların laboratuvarlarda bulunması

               Faaliyet 2: İş Güvenliği altyapısının güncellenmesi

               Faaliyet 3: Ergonomi ve iş etüdü lab. altyapısının güncellenmesi

               Faaliyet 4: Esnek imalat lab.’nın insan makine etkileşimli üretim modellerini simüle edecek  alypıya kavuşturulması

 

Hedef -2 : Sınıf ortamının teknik altyapıya uygun etkin kullanılabilmesi için daha ergonomik hale getirilmesi.

               Faaliyet 1: Projeksiyon perdesi ve sınıf tahtasının etkin konumlandırılması

               Faaliyet 2: Sınıf aydınlatmalarının yeniden gözden geçirilmesi

               Faaliyet 3: Sınıf için oturma alanlarının duruş ve oturuş pozisyonuna uygun hale getirilmesi