Bölüm Komisyonları

Endüstri Mühendisliği Bölümü içerisindeki bölümle ilişkili nihai kararlar Bölüm Akademik Kurulu tarafından alınmaktadır. Bölüm Öğretim üyeleri ve Öğretim görevlileri bu kurulun doğal üyesidirler. Tüm bölüm öğretim elemanları çeşitli komisyonlarda görev almaktadır. Komisyonlar görev ve sorumlulukları içerisinde kalan konuları komisyon toplantıları ile belirleyerek, Bölüm Akademik Kuruluna sunmakta, Bölüm Akademik Kurulu da nihai kararları almaktadır. Aşağıdaki tabloda bölüm komisyonları ve komisyonlarda görev alan öğretim elemanları verilmiştir.

 

Bölüm Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Ö. Faruk BAYKOÇ (Başkan)

Prof. Dr. Bilal TOKLU

Prof. Dr. Fulya ALTIPARMAK

Prof. Dr. Ertan GÜNER

Doç. Dr. Feyzan ARIKAN

Doç. Dr. Uğur ÖZCAN

Öğr. Gör. Dr. Hakan ÇERÇİOĞLU

Öğr. Gör. Dr. Tahsin ÇETİNYOKUŞ

Araş. Gör. Dr. Emre ÇALIŞKAN

Eğitim Programını Geliştirme Komisyonu

Prof. Dr. Serpil EROL (Başkan)

Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR

Doç. Dr. Feyzan ARIKAN

Doç. Dr. Ediz ATMACA

Öğr. Gör. Dr. Tahsin ÇETİNYOKUŞ

Araş. Gör. Dr. Didem GÜL BATUR

Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu

Prof. Dr. Cevriye GENCER (Başkan)

Doç. Dr. Ediz ATMACA

Doç. Dr. Mehmet ATAK

Staj Komisyonu

Prof. Dr. Fulya ALTIPARMAK (Başkan)

Doç. Dr. Selçuk K. İŞLEYEN

Öğr. Gör. Dr. Hakan ÇERÇİOĞLU

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)

(AKTS/ECTS Dahil)

Prof. Dr. Mustafa KURT (Başkan)

Doç. Dr. Diyar AKAY

Doç. Dr. Ediz ATMACA

Yrd. Doç. Dr. Murat ARIKAN

Yrd. Doç. Dr. Talip KELLEGÖZ

Akademik Değerlendirme ve Geliştirme GÜADEK Komisyonu

Doç. Dr. Selçuk K. İŞLEYEN (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Yeşim KALENDER

Araş. Gör. Sena AYDOĞAN

ERASMUS komisyonu

Doç. Dr. Diyar AKAY (Koordinatör)

Doç. Dr. Uğur ÖZCAN

Yrd. Doç. Dr. Murat ARIKAN

Mezunlarla İlişkiler Komisyonu

Prof. Dr. Hadi GÖKÇEN (Başkan)

Prof. Dr. Ertan GÜNER

Prof. Dr. Cevriye GENCER

Öğr. Gör. Dr. Tahsin ÇETİNYOKUŞ

Araş. Gör. Dr. Emre ÇALIŞKAN

Bilgi İşlem Komisyonu

Prof. Dr. Hadi GÖKÇEN (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Talip KELLEGÖZ

Araş. Gör. Dr. Emre ÇALIŞKAN

Araş. Gör. Serhan KÖKHAN

Araş. Gör. Aykan AKINCILAR

FARABİ Komisyonu

Doç. Dr. Feyzan ARIKAN (Başkan)

Öğr. Gör. Dr. Tahsin ÇETİNYOKUŞ

Araş. Gör. Burcu YILMAZ

Altyapı Komisyonu

Prof. Dr. Hadi GÖKÇEN (Başkan)

Doç. Dr. Mehmet ATAK

Yrd. Doç. Dr. Talip KELLEGÖZ

Öğr. Gör. Dr. Hakan ÇERÇİOĞLU

Maddi Hata Komisyonu

Prof. Dr. Serpil EROL (Başkan)

Prof. Dr. Ertan GÜNER

Doç. Dr. Feyzan ARIKAN

Sosyal Faaliyetler Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Yeşim KALENDER  (Başkan)

Öğr. Gör. Dr. Hakan ÇERÇİOĞLU

Araş. Gör. Dr. Didem GÜL BATUR

Araş. Gör. Tuğçe DÜZCE