Bölüm Akademik ve Yönetsel Komisyonları

Endüstri Mühendisliği Bölümü içerisindeki bölümle ilişkili nihai kararlar Bölüm Akademik Kurulu tarafından alınmaktadır. Bölüm Öğretim üyeleri ve Öğretim görevlileri bu kurulun doğal üyesidirler. Tüm bölüm öğretim elemanları çeşitli komisyonlarda görev almaktadır. Komisyonlar görev ve sorumlulukları içerisinde kalan konuları komisyon toplantıları ile belirleyerek, Bölüm Akademik Kuruluna sunmakta, Bölüm Akademik Kurulu da nihai kararları almaktadır. Aşağıdaki tabloda bölüm komisyonları ve komisyonlarda görev alan öğretim elemanları verilmiştir.

 

 

AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve GELİŞTİRME (GUADEK)

Prof. Dr. Fulya ALTIPARMAK

Doç. Dr. Mehmet ATAK

Doç. Dr. Mehmet KABAK

Öğr. Gör. Dr. Tahsin ÇETİNYOKUŞ

AKREDİTASYON

Prof. Dr. Serpil EROL

Prof. Dr. Hadi GÖKÇEN

Doç. Dr. Diyar AKAY

Doç. Dr. Feyzan ARIKAN

Doç. Dr. Ediz ATMACA

Dr. Öğr. Üyesi Bahar ÖZYÖRÜK

BOLOGNA EŞGÜDÜM (ECTS/AKTS)

Prof. Dr. Ertan GÜNER

Doç. Dr. Mehmet ATAK

Doç. Dr. Diyar AKAY

Doç. Dr. Uğur ÖZCAN

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim KALENDER

EĞİTİM PROGRAMINI GELİŞTİRME

Prof. Dr. Ertan GÜNER

Prof. Dr. Fulya ALTIPARMAK

Prof. Dr. Cevriye GENCER

Doç. Dr. Diyar AKAY

Doç. Dr. Mehmet KABAK

MADDİ HATA

Prof. Dr. Cevriye GENCER

Doç. Dr. Ramazan ŞAHİN

Doç. Dr. Hakan ÇERÇİOĞLU

MEZUNLARLA İLİŞKİLER ve SOSYAL FAALİYETLER

Prof. Dr. Ömer Faruk BAYKOÇ

Doç. Dr. Selçuk K. İŞLEYEN

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim KALENDER

Dr. Öğr. Üyesi Murat ARIKAN

STAJ

Prof. Dr. Mustafa KURT

Doç. Dr. Ediz ATMACA

Dr. Öğr. Üyesi Bahar ÖZYÖRÜK

ÜNİVERSİTE-ENDÜSTRİ İŞBİRLİĞİ

Prof. Dr. Bilal TOKLU

Doç. Dr. Selçuk K. İŞLEYEN

Doç. Dr. Uğur ÖZCAN

Doç. Dr. Talip KELLEGÖZ

Doç. Dr. Hakan ÇERÇİOĞLU

YATAY GEÇİŞ ve İNTİBAK

Doç. Dr. Feyzan ARIKAN

Doç. Dr. Ramazan ŞAHİN

Doç. Dr. Talip KELLEGÖZ

Öğr. Gör. Dr. Tahsin ÇETİNYOKUŞ