Bilimsel Hazırlık Programı

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Programı Giriş Sınavını kazanan, Lisans ve/veya Yüksek Lisans derecesini/lerini Endüstri Mühendisliği alanından farklı alanlarda almış olan adaylara eksikliklerini gidermek amacıyla aşağıdaki Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

 

Yüksek Lisans Programını Kazanan

Sistem Mühendisleri

1 tanesi zorunlu diğeri seçmeli olmak üzere toplam 2 ders alırlar.

Zorunlu Ders: ENM 312 'Üretim Planlama ve Stok Kontrolü'

Seçmeli Ders: Aşağıda belirtilen seçmeli ders grupları Grup II'den 1 ders

 

Diğer Mühendislik Mezunları

2 tanesi zorunlu 2 tanesi seçmeli olmak üzere toplam 4 ders alırlar.

Zorunlu Dersler: ENM 202 'Yöneylem Araştırması I' ve ENM 312 'Üretim Planlama ve Stok Kontrolü'

Seçmeli Dersler: Aşağıda belirtilen seçmeli ders grupları Grup I'den 1 ders, Grup II'den 1 ders.

 

Doktora Programını Kazanan

Sistem Mühendisleri

1 tanesi zorunlu, 2 tanesi seçmeli olmak üzere toplam 3 ders alırlar.

Zorunlu Ders: ENM 312 'Üretim Planlama ve Stok Kontrolü'

Seçmeli Dersler: Aşağıda belirtilen seçmeli ders grupları Grup II'den 2 ders

 

Diğer Mühendislik Mezunları

2 tanesi zorunlu 3 tanesi seçmeli olmak üzere toplam 5 ders alırlar.

Zorunlu Dersler: ENM 202 'Yöneylem Araştırması I' ve ENM 312 'Üretim Planlama ve Stok Kontrolü'

Seçmeli Dersler: Aşağıda belirtilen seçmeli ders gruplarının her birinden en az 1 ders olmak üzere toplam 3 ders alacaklardır.

 

Seçmeli Dersler

Grup I

ENM 305 'Yöneylem Araştırması II'

ENM 316 'Benzetim'

ENM 351 'Proje Yönetimi'

ENM 357 'Zaman Serileri ve Tahmin'

Grup II

ENM 322 'İş Etüdü'

ENM 317 'Tesis Planlama'

ENM 321 'İnsan Mühendisliği'

ENM 369 'İş Analizi ve Değerlendirme'

ENM 403 'Üretim Sistemleri'

 

Bilimsel Hazırlık Programına devam eden bir öğrenci bilimsel hazırlık derslerinin yanında, her dönem Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun göreceği en fazla 2 dersi Lisansüstü programından alabilir.

 

Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları ve derslerden başarılı sayılma koşulları Gazi Üniversitesi Mühendislik (Endüstri Mühendisliği Bölümü) Lisans Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirlendiği gibidir.

 

Alınan zorunlu derslerden ders tekrarı yapılamaz, bir kez alınıp başarılı olmak gerekir. Seçmeli dersler, Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek en çok 1 takvim yılı süresince tekrarlanabilir. Bilimsel Hazırlık Programını 1 takvim yılında başaramayan öğrencinin kaydı silinir.